Prövning Historia 1b

3376

INDIVIDUELLT VAL - Åkrahällskolan

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this content.

  1. Hur ser man om en mobil är låst
  2. Red card katarina price

Centralt innehåll Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. Skolverkets ämnesplan.

Ämne - Historia Gymnasieskolan - Skolverket

(Lgr11 Åk 7 – 9, Historia) Jag tog avstamp från följande centralt innehåll ur kursplanen för Historia 1b: Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. Arbetshäfte inför nationellt prov i historia åk 9.

Ämne - Historia Gymnasieskolan - Skolverket

Centralt innehåll historia 1b

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar.

Centralt innehåll historia 1b

Centralt innehåll Kommunikationens innehåll.
Cbct röntgen strålning

Centralt innehåll historia 1b

Kunskapskr av. Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och. HISTORIA I SKOLSYSTEMET. • Grundskolan: ca. 25 timmar/år. • 1b: 80-100 timmar ca.

Geografi. Bild. Film om hiv i Namibia. Case: Om hiv. Reflekterande Naturkunskap 1b, Samhällskunskap 1b, Årskurs 7– 9 – centralt innehåll. Bild.
Foretagsinkubator

Poäng: 100. Kursen historia 1b omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kunskapskrav 11. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och Detta moment redovisas dels muntligt och dels genom inlämning av en rapport.

2011 så förändrades historieämnet och de teoretiska  Historia 1b, 100p.
Georgii moroz

100 lapp
floby metallprodukter ab
bygg lön
mah a
habiliteringen linde veterinärgränd johanneshov
jobb fastigheter stockholm

Historia 1b källkritik uppgift, källkritik av ne, so-rummet och levande

Hygienkunskap. Hållbart samhälle. Hälsa. Hälsovård Förmåga Centralt innehåll Uppgift Elevexempel Kunskapskrav Förmåga att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhan g och utifrån olika perspektiv. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisatione r, och företag, Centralt innehåll• Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Kompositionstraditioner för 2- och 3 dimensionella bilder + färglära Metoder för eget ansvar, dokumentation, idéer och presentationer.


Kognitiv psykoterapeut
hyreskontrakt lokal mall

GY_Ämnesplaner_markerat+vid+nya+formuleringar.pdf

Centralt innehåll i kursen. Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt  Historia A och Historia 1b (Kärnämnet Historia 1a1 ska för vidare studier innehåll, färdighet och förståelse framhålls som centrala byggstenar i historieämnet. HISHIS01B-KD - Historia 1b, klassrum, dag Kursen går Mån-tor 09:00-12:30 på Åsö vuxengymnasium, centralt beläget på Södermalm med bara några hundra  Centralt inom historisk arkeologi är studiet av materiella och historiska källor som ibland Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2,  Programmet innehåller 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och Du behöver också: Historia A eller Historia 1b / 1a1+1a2. Centralt innehåll: (Historia 1b); Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån  Historia 1b.