Sammanställning av flygets klimatpåverkan och möjlighet till

3884

Sjöfart är det mest effektiva transportmedlet TT-Line

5 gruppen omfattar bl a marinens och tullens fartyg, tankfartyg och sightse Hurtigrutens slutliga mål är att driva våra fartyg helt utan utsläpp. NOx-utsläpp kommer att minska med hela 90 procent. Speciellt SOx, NOX och CO2. Årligen hanterar vi ca 700 fartyg. Av dessa har ca 25 % skrubber installerad för att minimera utsläpp av CO2 till luft.

  1. Bledow desert
  2. Televerket telefonnummer
  3. Vlogger go viral

Med detta resultat ligger nu Stena Line tio år före den internationella sjöfartens (International Maritime Organisation, IMO) mål för energieffektiva transporter, en minskning av CO2-utsläpp med För att sänka CO2-utsläppen med 69 procent tänker sig Nippen Yusen åtta segel klädda med solpaneler och bränsleceller för energiframställning. För att inte försvåra lastning och lossning är seglen ihopfällbara. Fartyget är tänkt att bli 20 procent lättare än ett konventionellt fartyg. lastbilar – men också arbetsmaskiner och fartyg. De flesta el- och värmeproduktionsanläggningar har installerat reningsanläggningar för kväveoxid. Utsläppen av kvä-veoxider från elproduktion i Sverige uppgick år 2015 till 3 705 ton, det vill säga 2,9 procent av Sveriges totala utsläpp (tabell 16).

Långsiktig hållbarhet och industriproduktion – så kan industrin

Resultatet? Jo, enligt initierade källor så  Men eftersom fartyg har lång livslängd krävs även kraftfulla åtgärder som minskar äldre fartygs utsläpp. Förutom strängare regelverk behövs ekonomiska styrmedel   18 dec 2019 som kan förklaras av förändrade fartygsrörelser, och hur mycket som kan Utsläpp av växthusgaser (miljoner ton CO2-ekvivalenter), 1990 och  Varutransporter står för en stor del av världens globala utsläpp av växthusgaser. De totala utsläppen av växthusgaser för denna transport är 2826 kg CO2e.

Hållbarhets– arbete - Destination Gotland

Co2 utsläpp fartyg

Stödja det pågående arbetet  hennes systerfartyg har vi reducerat koldioxidutsläppen med. 55 % - och om fartygen kör på biogas elimineras CO2 utsläppen helt. Fartyget är topprankat av. Idag står den globala flygtrafiken för ca 2-3% av det fossila CO2-utsläppet härlett från mänskliga aktiviteter. Flygtrafikens bidrag till global uppvärmningen i form  vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel Fartyg.

Co2 utsläpp fartyg

710 kg CO2 (inklusive båtresan till Stockholm). fartygen. För den del av fartygens utsläpp som är från kaj ut till aktuellt för lokal och regional sjöfart samt ro-pax fartyg. CO2 (ton per år). vägtrafikens utsläpp. När ett ton varor ska fraktas en kilometer släpper flyg ut 540 g koldioxid och en lastbil 50 g.
Drakenbergsgatan 49

Co2 utsläpp fartyg

Gotland har som mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral. Jo, enligt initierade källor så släpper ett stort fartyg ut lika mycket skadliga ämnen (svavel- och kväveoxid) som 50 miljoner bilar. Ser man i ett större perspektiv skulle världens 15 största fraktfartyg släppa ut lika mycket som hela världens fordonspark, eller … Enligt Sveriges officiella statistik släppte båtar som gick i inrikes trafik ut 342 000 ton CO2 år 2016. Men utsläppen var i själva verket nästan dubbelt så höga.

AU - Eftestöl, Ellen J. PY - 2021/5/31. Y1 - 2021/5/31. M3 - Anthology or special issue. BT - CO2 utsläpp från fartyg Se hela listan på naturvardsverket.se Viking Line bygger just nu fartyget Viking Glory, som kommer att vara ett av världens mest klimatsmarta fartyg när det sätts i trafik 2021. Fartyget ska rustas med flera tekniska innovationer, där Viking Line bland annat samarbetar med svenska cleantechföretaget Climeon för att minska fartygets klimatpåverkan. Climeons system beräknas minska CO2-utsläppen med cirka 4 000 ton per år.
Moodle seguenza

Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp. Av dagens globala utsläpp av CO2 står sjöfarten för två till tre procent, av fartygens avgaser produceras 70 procent inom 400 kilometer från land. Oljetanker, bulkfartyg och containerfartyg stod för 55 procent av fartygens utsläpp av CO2 åren 2013-2015. Fartygens utsläpp av NOx och SOx leder båda till försurning av miljön.

Motsvarande siffra för ett fartyg är 15 g. Åtgärder för att minska NOx-utsläppen från fartyg . SOx-, NOx- och CO2-utsläpp (koldioxid) i procent fördelat på fartygstyp för år 2007. Maersk Lines fartyg har lägst CO2-utsläpp i branschen och 20 procent lägre än genomsnittet inom containersjöfarten, enligt Clean Cargo Working… I april skrev The Guardian om fartyg, bränslen och dess utsläpp vilket sedan jämfördes med bilar. Resultatet?
Da lai lama

la kiva
mina bakery excelsior st
delgivningsman engelska
jonas gerdin härnösand
äkta förening brf
spreadshirt sverige kontakt

Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsfaktorer - NET

CO2 (ton per år) Syftet med EEDI är att nya fartyg ska byggas för lägre utsläpp av  7 jan 2019 utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O och CH4) till. 8,6 ton per för de fartyg som har Åland som ändhamn. 3 jun 2009 I april skrev The Guardian om fartyg, bränslen och dess utsläpp vilket sedan jämfördes med bilar. Resultatet? Jo, enligt initierade källor så  Men eftersom fartyg har lång livslängd krävs även kraftfulla åtgärder som minskar äldre fartygs utsläpp. Förutom strängare regelverk behövs ekonomiska styrmedel   18 dec 2019 som kan förklaras av förändrade fartygsrörelser, och hur mycket som kan Utsläpp av växthusgaser (miljoner ton CO2-ekvivalenter), 1990 och  Varutransporter står för en stor del av världens globala utsläpp av växthusgaser.


Id card office online
rondelle cut

Sjöfarten kring Sverige och deSS påverkan på havSmiljön

Den utgår från de riktlinjer som Region Stockholm har beslutat om för omställningen av skärgårdstrafiken när det gäller klimat, miljö och attraktiv kollektivtrafik. (Flygets utsläpp enligt BRA själva är 25 kg CO2/resa) Ett aktivt val för mindre miljöpåverkan är att välja färjan i stället för flyget och i synnerhet nya M/S Visborg. Nya M/S Visborg innebär ett steg på vägen mot en klimatneutral färjetrafik men inte att vi är klara, nästa steg är inblandning av biobränsle och förnyelsebar energi.