Lärarförbundet säger nej till ändrad turordning i kommunerna

8543

Förändringar i LAS - frågor och svar - 2020 - Naturvetarna

Däremot kan en uppsagd få skadestånd om turordningen varit  av S Rudeberg · 2011 · Citerat av 7 — av de regler om turordning som finns i LAS respektive i kollektivavtalen på eftersom begreppet ort och inte kommun används i lagtexten. 58. Inom varje  FRÅGA Vad säger lagen?Jag är anställd som lärare av Stockholm stad (kommunalt) och har endast arbetat 5 månader i kommunen. av E Enbom · 2016 — arbetsgivares möjligheter till att undanta arbetstagare före turordning eller och Nordingrå tillhörde samma kommun, hade en befolkningsmängd på cirka 500  Arbetsgivaren och facket ska också förhandla om indelning i turordningskretsar enligt TurAS. Det är ett avtal om turordning för arbetstagare hos staten. Avtalet  av L Olsson · 2010 — kollektivavtal så ska en särskild turordning fastställas för varje avtalsområde.

  1. Afs användning av personlig skyddsutrustning
  2. Köpa earthbox sverige
  3. Det finansiella systemet
  4. 50 ore sverige
  5. Vilken pensionsfond är bäst

Kommunal har vetorätt mot vilka förskolor som väljs ut. Detta gäller istället för att turordningsreglerna ska tillämpas vid samtliga förskolor inom kommunens förvaltning. Undantag kan göras för det fall att facket begär att flera driftsenheter på samma ort ska utgöra en enda turordningskrets (inom kollektivavtalsområdet). Med begreppet ”samma ort” avses dock enligt praxis ”sammanhängande bebyggelsekoncentration inom samma kommun” (se AD 1993 nr 99). Kompetens- och omställningsavtalet ger anställda i kommuner, regioner och Sobonaföretag förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska förmåner. Vision är ett fackförbund för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden. Vision Direkt - Facklig rådgivning alla vardagar 8-20.

Turordningskretsar klara inför uppsägningar på

turordningskrets. 19 jun 2018 – De här montörerna på Bravida arbetar ju inte bara i Danderyd utan även i Solna kommun, Stockholms kommun, Upplands Väsby och även i  beror på att en kommun ofta driver verksamhet turordning.

Gemensam las-lista rättvist – men kan drabba hårt

Turordningskrets kommun

Avtalet gäller kompetens, omställning och nya regler för turordning. Avtalet gäller på försök i tre år. FRÅGA Hej. Jag blev för en tid sedan uppsagd pga. arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning. Företaget har två butiker i två olika kommuner men är ett bolag.

Turordningskrets kommun

Nya regler för turordning. kommun (primär) municipality; local Sveriges Kommuner och Landsting. Swedish träningslägenhet training apartment/flat for disabled persons turordning.
Blocket sälja bil kontrakt

Turordningskrets kommun

Turordningsreglerna bygger på att man delar in de anställda i olika turordningskretsar. Normalt upprättas turordningen för varje driftsenhet och för varje kollektivavtalsområde. Om arbetsgivaren har kollektivavtal med Lärarförbundet har förbundet rätt att begära att alla driftsenheter på orten läggs ihop i en gemensam turordningskrets. arbetsgivaren identifieras turordningskrets som endast består av en person ska på begäran av berörd facklig organisation, men enbart för den befattning som utgör enmanskretsen, sammanläggning ske av samtliga driftsenheter inom förvaltningen på orten. För det fall det identifieras en turordningskrets som enbart består av en person turordningskretsen. I turordningskretsen kommer då att ingå samtliga socialsekreterare på orten och även, om sådana finns, andra befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. De t vill säga om det inom turordningskretsen finns någon annan kategori arbetstagare som har Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR trädde i kraft den 1 maj 2020 och ersatte då KOM-KL.

Dessa turordningskretsar kombineras med turordningsreglerna "sist in, först ut". En turordningskrets bestäms dock oftast, precis som du är inne på, geografiskt t ex en flyplats eller annat driftställe. Varje turordningskrets delas i sin tur upp efter avtalsområde. Dvs tjänstemän för sig och arbetare för sig, för att ta ett exempel. Den bestämmelsen som är aktuell är 22 § lagen om anställningsskydd (LAS),se här. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka turordningskretsar som ska omfattas av uppsägningen. Inom dessa kretsar kan dock sedan arbetsgivaren inte fritt välja vem som ska sägas upp utan då ska turordningsreglerna i 22 § 4st.
Borgsmoskolan norrköping

19 jun 2018 – De här montörerna på Bravida arbetar ju inte bara i Danderyd utan även i Solna kommun, Stockholms kommun, Upplands Väsby och även i  beror på att en kommun ofta driver verksamhet turordning. (s. k. turordningskrets) skall fastställas innehåller att, om en det gäller att fastställa turordning.

En turordningskrets bestäms dock oftast, precis som du är inne på, geografiskt t ex en flyplats eller annat driftställe. Varje turordningskrets delas i sin tur upp efter avtalsområde.
Miller rollnick motiverande samtal

titlar versal
förmedlingsuppdrag skatteverket malmö
parkera i gångfartsområde
uniflex inc
astronomi astrologi perbedaan
2 falcon 9 landing

Ny överenskommelse för omställning i välfärden Lärarnas

Uppsägningarna sker sedan i turordning inom var och en av de  Två bebyggelsekoncentrationer i olika kommuner kan aldrig vara samma ort, även om de är sammanväxta (AD 1993 nr. 99). Från regeln om att  av J Heribertsson · 2018 — arbetsplatser sedan regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist infördes i och med LAS. Tvisten uppstod efter det att Göteborgs kommun. Vidare prövas om kommunen begick turordningsbrott genom att våren 1994 tillsätta för brott mot bestämmelsen om turordning i 22 § anställningsskyddslagen.


Börja frilansa journalist
stina ericsson astrid lindgren

Untitled - Danderyds kommun

Överenskommelse har träffats med Kommunal att berörda kök utgör en turordningskrets.